קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  

קורס הדרכה לפרקטיקום חינוכית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:00  10:15  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  ווסטון 232

קורס הדרכה לפרקטיקום מערכתי א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:00  10:15  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  פומנטו 205

קורס חינוך מיוחד שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:00  13:30  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  

קורס הדרכה לפרקטיקום חינוכית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:00  10:15  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  ווסטון 035

קורס הדרכה לפרקטיקום מערכתי ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אורגלר-שוב מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:00  10:15  ד"ר אורגלר-שוב מיכל  פומנטו 202- כיתת סמינר