קורס על פוליטיקה של דיבור ושתיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר דונת אורנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  ד"ר דונת אורנה  כלכלה 107

קורס אלימות מינית מנקודת מבט אישית-חברתית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר דונת אורנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  ד"ר דונת אורנה  ווסטון 127

קורס סוציולוגיה של אי אמהות ואמהות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר דונת אורנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר דונת אורנה  ווסטון 007

קורס אלימות מינית מנקודת מבט אישית-חברתית שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר דונת אורנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  18:15  19:45  ד"ר דונת אורנה  

קורס אימהוּיות במשא ומתן שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר דונת אורנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  ד"ר דונת אורנה  ווסטון 132