קורס אבחון והערכה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר סוננברג ניר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  מר סוננברג ניר  פומנטו 203- כיתת סמינר

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר סוננברג ניר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  מר סוננברג ניר  פומנטו 203- כיתת סמינר

קורס ראיון ככלי אבחוני וטיפולי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר סוננברג ניר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  מר סוננברג ניר  פומנטו 211

קורס אבחון והערכה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר סוננברג ניר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  מר סוננברג ניר  ווסטון 114

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר סוננברג ניר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  מר סוננברג ניר  ווסטון 114