קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  גב' שמואלביץ פנינה   ווסטון 213 - מעבדת תקשורת

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  גב' שמואלביץ פנינה   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  11:45  גב' שמואלביץ פנינה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:15  13:45  גב' שמואלביץ פנינה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  גב' שמואלביץ פנינה   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס תכנות מתקדם בשפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  08:15  09:45  גב' שמואלביץ פנינה   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  גב' שמואלביץ פנינה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס נושאים בסיסיים במתמטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  18:45  גב' שמואלביץ פנינה  כלכלה 101
 א  ב  12:15  15:45  גב' שמואלביץ פנינה  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שמואלביץ פנינה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  13:45  גב' שמואלביץ פנינה  כלכלה 205
 ב  ג  10:15  12:45  גב' שמואלביץ פנינה  פומנטו 211