קורס אלגברה לינארית שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:15  21:45  מר לוי שגיא  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  מר לוי שגיא  

קורס מתמטיקה דיסקרטית שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  מר לוי שגיא  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  11:45  מר לוי שגיא  

קורס מתמטיקה ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  19:15  21:45  מר לוי שגיא  כלכלה 204

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  19:15  21:45  מר לוי שגיא  כלכלה 109

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  16:15  18:45  מר לוי שגיא  כלכלה 204

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  16:15  18:45  מר לוי שגיא  כלכלה 109

קורס הכנה במתמטיקה למועמדי כלכלה וניהול שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  10:15  14:30  מר לוי שגיא  כלכלה 204
 קיץ  ד  09:00  13:15  מר לוי שגיא  כלכלה 204
 קיץ  ה  09:00  13:15  מר לוי שגיא  כלכלה 103