קורס אלגברה לינארית שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:15  19:45  מר לוי שגיא  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:00  21:30  מר לוי שגיא  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  מר לוי שגיא  כלכלה 206

קורס מתמטיקה א' למערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  20:15  21:45  מר לוי שגיא  כלכלה 206

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  מר לוי שגיא  כלכלה 206

קורס ל.טרום אקדמיים-מתמטיקה-כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  13:15  15:45  מר לוי שגיא  
 קיץ  ה  14:00  16:30  מר לוי שגיא  
 קיץ  ו  08:15  10:45  מר לוי שגיא  

קורס ל.טרום אקדמיים-אסט' בפתרון בעיות כ שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר לוי שגיא

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  11:15  12:45  מר לוי שגיא  
 קיץ  ה  12:00  13:30  מר לוי שגיא