קורס מבנה מחשבים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סעאבנה ראיד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:30  12:00  ד"ר סעאבנה ראיד  ווסטון 005
 א  ה  13:00  14:30  ד"ר סעאבנה ראיד  כלכלה 104

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סעאבנה ראיד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר סעאבנה ראיד  ווסטון 005
 א  ה  10:30  12:00  ד"ר סעאבנה ראיד  כלכלה 104

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סעאבנה ראיד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  15:15  16:45  ד"ר סעאבנה ראיד  ווסטון 035
 א  ו  11:15  12:45  ד"ר סעאבנה ראיד  ווסטון 034

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סעאבנה ראיד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:15  15:45  ד"ר סעאבנה ראיד  

קורס עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סעאבנה ראיד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:08  06:11  ד"ר סעאבנה ראיד  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר סעאבנה ראיד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:12  06:15  ד"ר סעאבנה ראיד  

קורס מסוג המשך עבודת גמר     מרצה הקורס : ד"ר סעאבנה ראיד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:00  06:03  ד"ר סעאבנה ראיד  

קורס מסוג המשך עבודת גמר     מרצה הקורס : ד"ר סעאבנה ראיד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:04  06:07  ד"ר סעאבנה ראיד