קורס מדידה והערכה בארגונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קרן צור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  17:30  מר קרן צור  כלכלה 207

קורס סדנה: ייעוץ ארגוני הלכה למעשה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קרן צור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:00  15:30  מר קרן צור  כלכלה 207

קורס גיבוש זהות פרופסיונלית כיועץ ארגוני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קרן צור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:45  15:15  מר קרן צור  כלכלה 207

קורס ליווי פרטני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קרן צור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  05:00  05:05  מר קרן צור