קורס מבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פוקס שאול

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:00  15:30  פרופ' פוקס שאול  כלכלה 206

קורס סמינר: ניהול והערכת ביצוע בארגונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פוקס שאול

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:00  13:30  פרופ' פוקס שאול  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס התערבויות טכניות-מבניות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פוקס שאול

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:00  15:30  פרופ' פוקס שאול  כלכלה 110

קורס סדנה: שימושים בשאלונים ומבחנים בייעוץ אר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פוקס שאול

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:00  13:30  פרופ' פוקס שאול  כלכלה 110

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פוקס שאול

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  פרופ' פוקס שאול  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פוקס שאול

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:00  פרופ' פוקס שאול  

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פוקס שאול

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' פוקס שאול  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' פוקס שאול

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  פרופ' פוקס שאול