קורס הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אבני נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  גב' אבני נורית  ווסטון 239

קורס הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אבני נורית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  גב' אבני נורית  ווסטון 131