קורס מדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איזנשטיין אמיל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  17:45  22:00  מר איזנשטיין אמיל  מכללת מבח"ר

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 4 - נפש שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איזנשטיין אמיל, ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  17:40  21:40  מר איזנשטיין אמיל  כלכלה 104

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איזנשטיין אמיל, ד"ר לנדסהוט גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:30  12:30  מר איזנשטיין אמיל