קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:15  12:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 005
 א  ד  08:15  09:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:15  09:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 007
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 003

קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  13:15  14:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 005
 א  ג  08:15  09:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 132

קורס קריאה מודרכת במתמטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  07:15  07:30  ד"ר כהן בועז  

קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:15  14:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 003
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר כהן בועז  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 001
 ב  ד  11:15  12:45  ד"ר כהן בועז  ווסטון 005

קורס קריאה מודרכת במתמטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  07:15  07:20  ד"ר כהן בועז  

קורס מתמטיקה בדידה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  11:15  14:45  ד"ר כהן בועז  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  08:15  10:45  ד"ר כהן בועז  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  11:15  13:45  ד"ר כהן בועז  

קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  17:15  19:45  ד"ר כהן בועז  
 קיץ  ו  08:15  09:45  ד"ר כהן בועז