קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר כהן בועז  
 א  ה  08:30  10:00  ד"ר כהן בועז  

קורס אלגברה ליניארית 2 שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:15  14:45  ד"ר כהן בועז  
 א  ו  12:00  13:30  ד"ר כהן בועז  

קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  11:45  ד"ר כהן בועז  
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר כהן בועז  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:45  ד"ר כהן בועז  
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר כהן בועז  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר כהן בועז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  13:15  15:45  ד"ר כהן בועז  
 קיץ  ב  12:15  13:45  ד"ר כהן בועז