קורס נוירופסיכולוגיה יישומית – מחקר קליני שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר אלקנה אודליה  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס מבוא לנאורופסיכולוגיה קלינית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  ד"ר אלקנה אודליה  פומנטו 01

קורס נוירופסיכולוגיה יישומית – מחקר קליני שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר אלקנה אודליה  

קורס סמינר מחקר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:00  20:00  ד"ר אלקנה אודליה  

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:00  20:00  ד"ר אלקנה אודליה  

קורס מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  ד"ר אלקנה אודליה  פומנטו 04

קורס מבוא לנוירופתולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר אלקנה אודליה  פומנטו 04

קורס סמינר מחקר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  ד"ר אלקנה אודליה  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  ד"ר אלקנה אודליה  

קורס אבחון נוירופסיכולוגי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  ד"ר אלקנה אודליה  פומנטו 104

קורס המוח ופסיכותרפיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלקנה אודליה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:30  14:00  ד"ר אלקנה אודליה  פומנטו 213