קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 - כירורגיה חלק א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פרצל ארז'בט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:15  16:45  גב' פרצל ארז'בט  כלכלה 111

קורס מדעי הרפואה והסיעוד 1 - כירורגיה חלק ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' פרצל ארז'בט

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  13:30  16:45  גב' פרצל ארז'בט  כלכלה 111