דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  גב' גל שרון  ווסטון 112

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  גב' גל שרון  ווסטון 112

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  11:15  12:45  גב' גל שרון  ווסטון 034

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:15  17:45  גב' גל שרון  ווסטון 034

קורס תורת ההנמקה שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  08:15  10:45  גב' גל שרון  ווסטון 032

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  13:15  15:45  גב' גל שרון  ווסטון 034

קורס מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  גב' גל שרון  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:45  גב' גל שרון  

קורס אלגברה לינארית 1 שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  גב' גל שרון  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:15  16:45  גב' גל שרון  

קורס מתמטיקה דיסקרטית שנה"ל 2024


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  11:15  12:45  גב' גל שרון  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  11:45  גב' גל שרון  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' גל שרון   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:45  10:15  גב' גל שרון