קורס אנגלית ברמת בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן אלדד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  18:45  מר כהן אלדד  ווסטון 114
 ב  ב  16:15  18:45  מר כהן אלדד  ווסטון 111

קורס אנגלית בסיסי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן אלדד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:15  15:45  מר כהן אלדד  ווסטון 238
 א  ה  08:15  10:45  מר כהן אלדד  ווסטון 238

קורס אנגלית מתקדמים א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר כהן אלדד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  11:45  מר כהן אלדד  ווסטון 232
 א  ד  13:00  15:30  מר כהן אלדד  ווסטון 238