דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס המודל החברתי-רגשי-קוגניטיבי בביצועים בספ שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרשגורן לאל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  ד"ר גרשגורן לאל  פומנטו 203- כיתת סמינר

קורס מבוא לפסיכולוגיה של ספורט שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרשגורן לאל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:15  09:45  ד"ר גרשגורן לאל  פומנטו 05

קורס המודל החברתי-רגשי-קוגניטיבי בביצועים בספ שנה"ל 2024


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר גרשגורן לאל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  ד"ר גרשגורן לאל