קורס המודל החברתי-רגשי-קוגניטיבי בביצועים בספ שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרשגורן לאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  08:15  09:45  ד"ר גרשגורן לאל  

קורס מבוא לפסיכולוגיה של ספורט שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרשגורן לאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  ד"ר גרשגורן לאל  

קורס המודל החברתי-רגשי-קוגניטיבי בביצועים בספ שנה"ל 2021


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר גרשגורן לאל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  ד"ר גרשגורן לאל