קורס חשבונאות ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:30  17:00  מר אשל ברוך  כלכלה 107

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  17:45  מר אשל ברוך  כלכלה 212

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  17:15  18:45  מר אשל ברוך  כלכלה 107

קורס חשבונאות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  17:45  20:15  מר אשל ברוך  כלכלה 104

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  20:30  22:00  מר אשל ברוך  כלכלה 104