קורס חשבונאות ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  מר אשל ברוך  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  מר אשל ברוך  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:15  15:45  מר אשל ברוך  

קורס חשבונאות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  19:15  21:45  מר אשל ברוך  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אשל ברוך

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  18:45  מר אשל ברוך