קורס מתמטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  גב' שניצר מיכל  כלכלה 205

קורס מתמטיקה א' למערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:00  15:30  גב' שניצר מיכל  כלכלה 205

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  גב' שניצר מיכל  כלכלה 205

קורס אלגברה לינארית שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:00  15:30  גב' שניצר מיכל  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  11:45  גב' שניצר מיכל  

קורס מתמטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:00  11:45  גב' שניצר מיכל  פומנטו 05
 א  ג  10:00  12:00  גב' שניצר מיכל  פומנטו 05

קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  14:00  גב' שניצר מיכל  פומנטו 05

קורס נושאים בסיסיים במתמטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  15:45  גב' שניצר מיכל  כלכלה 108
 א  ב  12:00  14:30  גב' שניצר מיכל  כלכלה 101

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' שניצר מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  09:30  12:00  גב' שניצר מיכל  כלכלה 103
 א  ה  09:30  13:00  גב' שניצר מיכל  כלכלה 111