דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס ארגוני שירות שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:00  11:30  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  כלכלה 103

קורס ניהול השיווק והשירות שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  

קורס ניהול אסטרטגי של המשאב האנושי שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:45  12:15  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  

קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:45  12:15  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  כלכלה 106- כיתת סמינר

קורס כתיבה מדעית ושיטות מחקר 1 שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  16:00  17:30  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  20:00  21:30  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  

קורס חטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק א שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:00  19:30  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  

קורס מבוא להתנהגות ארגונית שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:00  17:30  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  

קורס מיומנויות קליניות שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  17:45  21:00  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד  

קורס חטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק ב שנה"ל 2024


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  16:15  17:45  ד"ר גרוסמן אפלבאום אביעד