קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפלבאום אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  10:45  ד"ר אפלבאום אביעד  כלכלה 207

קורס מבוא להתנהגות ארגונית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפלבאום אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  18:00  19:30  ד"ר אפלבאום אביעד  מכללת מבח"ר

קורס כתיבה מדעית ושיטות מחקר 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפלבאום אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:00  17:30  ד"ר אפלבאום אביעד  מכללת מבח"ר

קורס חטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק א שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפלבאום אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  20:00  21:30  ד"ר אפלבאום אביעד  מכללת מבח"ר

קורס מיומנויות קליניות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפלבאום אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  11:45  ד"ר אפלבאום אביעד  פומנטו 204

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפלבאום אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  15:45  ד"ר אפלבאום אביעד  פומנטו 207 - חדר דינמיקה

קורס חטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק ב שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר אפלבאום אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  ד"ר אפלבאום אביעד  מכללת מבח"ר

קורס מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אפלבאום אביעד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  15:00  18:30  ד"ר אפלבאום אביעד