קורס ראיון ככלי אבחוני וטיפולי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אור-נוי שני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  גב' אור-נוי שני  ווסטון 115

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' אור-נוי שני

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  גב' אור-נוי שני  ווסטון 115