קורס סדנת כתיבה אקדמית שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  13:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  13:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מבוא לניהול משאבי אנוש שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  09:15  10:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס ניהול אחראי במאה ה-21 שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:00  13:30  ד"ר לנדאו דנה  

קורס סדנת כתיבה אקדמית שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  13:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  13:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  13:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס אתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהול שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  09:00  10:30  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מבוא לארגון וניהול (יסודות ה"א מאקרו) שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:45  12:15  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:00  10:30  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:30  14:00  ד"ר לנדאו דנה  

קורס מבנים ותהליכים ארגוניים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:15  13:45  ד"ר לנדאו דנה  

קורס סוגיות של אתיקה מקצועית בייעוץ ארגוני שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר לנדאו דנה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:45  12:15  ד"ר לנדאו דנה