דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס מתמטיקה מתוגברת שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גניסלב דוברונסק אסנת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  09:15  10:45  גב' גניסלב דוברונסק אסנת  ווסטון 030
 א  ה  09:15  11:45  גב' גניסלב דוברונסק אסנת  ווסטון 030

קורס תורת ההנמקה שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גניסלב דוברונסק אסנת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:15  12:45  גב' גניסלב דוברונסק אסנת  ווסטון 030
 א  ד  09:15  11:45  גב' גניסלב דוברונסק אסנת  ווסטון 030

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גניסלב דוברונסק אסנת   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  09:15  11:45  גב' גניסלב דוברונסק אסנת