קורס מתמטיקה מתוגברת שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גניסלב אסנת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  09:30  11:00  גב' גניסלב אסנת  ווסטון 030
 א  ג  09:30  12:00  גב' גניסלב אסנת  ווסטון 030

קורס תורת ההנמקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גניסלב אסנת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:15  12:45  גב' גניסלב אסנת  ווסטון 030
 א  ד  09:30  12:00  גב' גניסלב אסנת  ווסטון 030

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גניסלב אסנת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  09:30  12:00  גב' גניסלב אסנת  ווסטון 030

קורס מתמטיקה למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' גניסלב אסנת

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  09:15  12:45  גב' גניסלב אסנת  
 ב  ד  09:15  12:45  גב' גניסלב אסנת