קורס אנתרופולוגיה מקומית: מיתוסים ונרטיבים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' חלפין תמה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  גב' חלפין תמה  ווסטון 128

קורס קולקטיביות בחברה בישראל שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' חלפין תמה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  גב' חלפין תמה  ווסטון 131

קורס אנתרופולוגיה מקומית: מיתוסים ונרטיבים שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : גב' חלפין תמה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:15  17:45  גב' חלפין תמה