קורס אבחון והערכה א שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בליך נמרוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  מר בליך נמרוד  ווסטון 034

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בליך נמרוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  מר בליך נמרוד  ווסטון 034

קורס אבחון והערכה ב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר בליך נמרוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  מר בליך נמרוד  פומנטו 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בליך נמרוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  מר בליך נמרוד  פומנטו 202- כיתת סמינר