קורס תיאוריות סוציולוגיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  13:00  מר איתן יובל  ווסטון 239

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:00  מר איתן יובל  ווסטון 239

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:00  15:45  מר איתן יובל  ווסטון 239

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  13:15  14:00  מר איתן יובל  ווסטון 239

קורס מבוא לתקשורת פוליטית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  מר איתן יובל  ווסטון 112

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:00  מר איתן יובל  ווסטון 126

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  09:15  10:00  מר איתן יובל  ווסטון 126

קורס כישורי למידה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:30  15:00  מר איתן יובל  כלכלה 103
 א  ה  16:15  18:45  מר איתן יובל  ווסטון 128

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  18:45  מר איתן יובל  כלכלה 204
 א  ה  08:30  11:00  מר איתן יובל  ווסטון 128

קורס קריאה וכתיבה אקדמית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  מר איתן יובל  

קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:15  15:45  מר איתן יובל  

קורס כישורי למידה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  09:15  11:45  מר איתן יובל  כלכלה 205
 ב  ד  12:15  14:45  מר איתן יובל  כלכלה 212

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  10:15  12:45  מר איתן יובל  
 קיץ  ד  13:15  15:45  מר איתן יובל  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר איתן יובל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  13:15  15:45  מר איתן יובל  
 קיץ  ד  10:15  12:45  מר איתן יובל