דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס מדעי הסיעוד א' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  13:30  15:00  גב' הררי רויטל  כלכלה 212

קורס מיומנויות קליניות שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:30  15:45  גב' הררי רויטל  כלכלה 103

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  גב' הררי רויטל  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס אתיקה וחוק בבריאות שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:30  14:00  גב' הררי רויטל  כלכלה 111

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:45  18:15  גב' הררי רויטל  כלכלה 207

קורס מדעי הסיעוד א' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:30  19:15  גב' הררי רויטל  

קורס סימולציה בתקשורת מטפל מטופל שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:45  12:15  גב' הררי רויטל  כלכלה 207

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:45  גב' הררי רויטל  

קורס מדעי הסיעוד א' שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:30  13:15  גב' הררי רויטל  

קורס סימולציה בתקשורת מטפל מטופל שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  18:30  20:45  גב' הררי רויטל