קורס מדעי הסיעוד א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:45  14:15  גב' הררי רויטל  כלכלה N-02

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:30  16:00  גב' הררי רויטל  כלכלה 104

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות ב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  גב' הררי רויטל  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  09:15  10:45  גב' הררי רויטל  כלכלה 105- כיתת סמינר

קורס התנסות קלינית- פנימית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  11:45  גב' הררי רויטל  

קורס התנסות קלינית - כירורגית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  08:15  11:45  גב' הררי רויטל  

קורס מדעי הסיעוד א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  11:45  גב' הררי רויטל  כלכלה 001 - אודיטוריום

קורס תקשורת ומיומנויות בינאישיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:40  18:10  גב' הררי רויטל  ווסטון 131

קורס מיומנויות קליניות (סימולציה ותרגול) שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' הררי רויטל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  15:00  18:30  גב' הררי רויטל