קורס הראיון הקליני שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' דורה-נקש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  גב' דורה-נקש מיכל  ווסטון 026

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' דורה-נקש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  גב' דורה-נקש מיכל  ווסטון 026

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דורה-נקש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  גב' דורה-נקש מיכל  ווסטון 026

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דורה-נקש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  08:15  09:45  גב' דורה-נקש מיכל  פומנטו 202- כיתת סמינר

קורס עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי בילדים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דורה-נקש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  גב' דורה-נקש מיכל  פומנטו 201

קורס הדרכה לפרקטיקום-קלינית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' דורה-נקש מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  10:00  12:30  גב' דורה-נקש מיכל