קורס מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  ד"ר ברדוגו בנימין  כלכלה 109
 א  ד  14:15  15:45  ד"ר ברדוגו בנימין  כלכלה 108

קורס תורת המחירים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  11:15  12:45  ד"ר ברדוגו בנימין  כלכלה 111
 א  ד  10:30  12:00  ד"ר ברדוגו בנימין  כלכלה 108

קורס תורת ההחלטות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  ד"ר ברדוגו בנימין  כלכלה 108

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:30  12:00  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס תורת המחירים ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  11:15  16:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:30  12:00  ד"ר ברדוגו בנימין  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:30  14:00  ד"ר ברדוגו בנימין  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:30  14:00  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  09:45  11:15  ד"ר ברדוגו בנימין