קורס מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  ד"ר ברדוגו בנימין  
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  13:45  ד"ר ברדוגו בנימין  
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס תורת המחירים ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  11:45  ד"ר ברדוגו בנימין  
 א  ג  12:15  13:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס תורת ההחלטות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:15  16:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס תורת המחירים א' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:15  17:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס מאקרו כלכלה ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  11:15  13:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס תורת ההחלטות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  18:15  19:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס תורת המחירים ב' שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  10:15  12:45  ד"ר ברדוגו בנימין  
 קיץ  ג  10:15  12:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס מבוא למיקרו כלכלה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  ד"ר ברדוגו בנימין  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר ברדוגו בנימין

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  20:15  21:45  ד"ר ברדוגו בנימין