קורס ACT- תכנית לימודים שנתית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלמוג רן, גילעד ליאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  08:30  14:15  ד"ר אלמוג רן  פומנטו 211

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אלמוג רן, דגן תמר, גילעד ליאור

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:30  14:15  ד"ר אלמוג רן  פומנטו 211