קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  09:15  11:45  פרופ' עינת חיים  כלכלה 109

קורס סמינר-על טיפוסי בוקר וטיפוסי ערב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  פרופ' עינת חיים  פומנטו 103

קורס פסיכולוגיה פיזיולוגית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  14:45  פרופ' עינת חיים  כלכלה 101

קורס סמינר-על טיפוסי בוקר וטיפוסי ערב שנה"ל 2020


קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  16:15  17:45  פרופ' עינת חיים  

קורס פסיכופרמקולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  פרופ' עינת חיים  פומנטו 03

קורס סמינר עבודת גמר - המשך שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  18:15  19:45  פרופ' עינת חיים  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  18:15  19:45  פרופ' עינת חיים  

קורס סמינר עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  18:15  19:45  פרופ' עינת חיים  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' עינת חיים

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  18:15  19:45  פרופ' עינת חיים