קורס הנחיה אישית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שקלר אלון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  07:00  07:04  ד"ר שקלר אלון  

קורס תכנות מתקדם בשפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שקלר אלון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  10:15  11:45  ד"ר שקלר אלון  ווסטון 127
 ב  ה  11:15  12:45  ד"ר שקלר אלון  ווסטון 127

קורס ארכיטקטורת מחשבים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שקלר אלון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  14:45  ד"ר שקלר אלון  ווסטון 034
 ב  ו  08:30  10:00  ד"ר שקלר אלון  ווסטון 007

קורס תכנות מתקדם בשפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שקלר אלון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  08:30  12:00  ד"ר שקלר אלון  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר שקלר אלון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  12:15  14:45  ד"ר שקלר אלון  

קורס ארכיטקטורת מחשבים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שקלר אלון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:00  21:30  ד"ר שקלר אלון  

קורס עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שקלר אלון

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:00  06:03  ד"ר שקלר אלון