קורס שיטות בניתוח נתונים איכותניים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  מר אקרמן יהושע  פומנטו 211

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:15  13:45  מר אקרמן יהושע  ווסטון 115

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:15  15:45  מר אקרמן יהושע  ווסטון 115

קורס תיאוריות סוציולוגיות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  13:00  13:45  מר אקרמן יהושע  ווסטון 232

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:00  מר אקרמן יהושע  ווסטון 232

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  11:15  12:00  מר אקרמן יהושע  ווסטון 115

קורס מבוא לאנתרופולוגיה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  מר אקרמן יהושע  ווסטון 026

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  15:15  16:45  מר אקרמן יהושע  ווסטון 026

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  מר אקרמן יהושע  ווסטון 233

קורס שיטות מחקר איכותניות שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר אקרמן יהושע

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:00  מר אקרמן יהושע  ווסטון 026