קורס סטטיסטיקה א' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  10:45  מר מנדל לירן  פומנטו 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  11:15  12:45  מר מנדל לירן  פומנטו 103

קורס תגבור בקורס SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  08:15  09:00  מר מנדל לירן  

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  08:15  09:00  מר מנדל לירן  פומנטו 206 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:00  מר מנדל לירן  פומנטו 206 - מעבדה

קורס מעבדה בסטטיסטיקה SPSS שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  09:00  09:45  מר מנדל לירן  פומנטו 206 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  11:00  11:45  מר מנדל לירן  פומנטו 206 - מעבדה

קורס יישומים סטטיסטיים שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  15:15  16:00  מר מנדל לירן  פומנטו 206 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:00  מר מנדל לירן  פומנטו 206 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר מנדל לירן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:00  מר מנדל לירן  פומנטו 206 - מעבדה