קורס תגבור- מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : מר בירן הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  18:15  19:45  מר בירן הדר   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בירן הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:15  11:45  מר בירן הדר  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בירן הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:15  13:45  מר בירן הדר  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בירן הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  17:00  18:30  מר בירן הדר  כלכלה 108

קורס תכנון וניהול מסדי נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר בירן הדר

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ו  11:15  13:45  מר בירן הדר