קורס מבוא לפסיכולוגיה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קרנר ארז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:00  13:30  מר קרנר ארז  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קרנר ארז

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:00  11:30  מר קרנר ארז