קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  מר פרופוס אפי  כלכלה 102
 א  ה  08:15  09:45  מר פרופוס אפי  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  מר פרופוס אפי  כלכלה 102
 א  ה  10:15  11:45  מר פרופוס אפי  כלכלה 102

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  מר פרופוס אפי  כלכלה 209 - מעבדה

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  מר פרופוס אפי  כלכלה 209 - מעבדה

קורס תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:45  מר פרופוס אפי  כלכלה N-03

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  11:15  12:45  מר פרופוס אפי  כלכלה N-03

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  19:15  21:45  מר פרופוס אפי  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  19:15  21:45  מר פרופוס אפי  

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : מר פרופוס אפי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  16:15  18:45  מר פרופוס אפי