קורס שיטות מחקר ותכנון ניסויים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:15  13:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 107

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  17:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  18:15  19:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:15  21:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 103

קורס Big Data שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  10:15  11:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 204

קורס שיטות מחקר ותכנון ניסויים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  13:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 108

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 101

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 103

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 207

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 207

קורס ניהול בין תרבותי שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:15  13:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 206

קורס ויזואליזציה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גורדוני גלית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  10:15  11:45  ד"ר גורדוני גלית  כלכלה 206