דילוג עד נקודת תוכן דף

חיפוש קורסים במערכת - רשימת מקצועות למרצה

קורס אסטרטגיה עסקית שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הולצמן ורד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  10:45  12:15  פרופ' הולצמן ורד  

קורס ניהול פרויקטים שנה"ל 2024


קורס מסוג קורס ללא בחינה. מטלות - בהתאם לסילבוס.     מרצה הקורס : פרופ' הולצמן ורד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  17:00  18:30  פרופ' הולצמן ורד  כלכלה 110

קורס סמינר באסטרטגיה, יזמות וחדשנות שנה"ל 2024


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' הולצמן ורד   

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  14:30  16:00  פרופ' הולצמן ורד  כלכלה 110
 א  ו  12:30  14:00  פרופ' הולצמן ורד