קורס תכנון וניהול פרויקטי נדל"ן שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הולצמן ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  11:15  12:45  ד"ר הולצמן ורד  

קורס ניהול פרויקטים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הולצמן ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  17:00  18:30  ד"ר הולצמן ורד  

קורס סמינר באסטרטגיה, יזמות וחדשנות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הולצמן ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  12:30  14:00  ד"ר הולצמן ורד  

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר הולצמן ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  12:30  14:00  ד"ר הולצמן ורד  

קורס מבוא ליזמות שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר הולצמן ורד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר הולצמן ורד