קורס הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' וינטר פריד מיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  גב' וינטר פריד מיה  ווסטון 112

קורס גישות ושיטות לתכנון וייעוץ קריירה שנה"ל 2020


קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' וינטר פריד מיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  גב' וינטר פריד מיה  ווסטון 026

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' וינטר פריד מיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  גב' וינטר פריד מיה  ווסטון 026

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : גב' וינטר פריד מיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  14:15  15:45  גב' וינטר פריד מיה  ווסטון 026

קורס הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ג' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : גב' וינטר פריד מיה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  גב' וינטר פריד מיה