קורס מבוא להסתברות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  12:45  מר קנדל ברק  ווסטון 127

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  11:15  13:45  מר קנדל ברק  
 קיץ  ד  08:15  09:45  מר קנדל ברק  

קורס מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:15  11:45  מר קנדל ברק  כלכלה 109

קורס הסקה סטטיסטית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  11:15  13:45  מר קנדל ברק  כלכלה 101

קורס הסקה סטטיסטית למערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ד  19:15  21:45  מר קנדל ברק  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:15  18:45  מר קנדל ברק  

קורס סטטיסטיקה ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  12:15  13:45  מר קנדל ברק  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  10:15  11:45  מר קנדל ברק  פומנטו 101 - אודיטוריום

קורס סטטיסטיקה מורחב א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  14:45  מר קנדל ברק  פומנטו 213

קורס מבוא ליסודות ההסתברות א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר קנדל ברק

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  12:00  14:30  מר קנדל ברק  ווסטון 035