קורס מגדר ולאומיות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : פרופ' נחמני עמיקם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  16:15  17:45  פרופ' נחמני עמיקם  ווסטון 112

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : פרופ' נחמני עמיקם

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  פרופ' נחמני עמיקם