קורס משחוק וסימולציה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שאול לוי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  20:15  21:45  ד"ר שאול לוי  כלכלה 102

קורס הערך האסטרטגי של מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שאול לוי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  ד"ר שאול לוי  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שאול לוי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  16:30  18:00  ד"ר שאול לוי  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שאול לוי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  19:15  21:45  ד"ר שאול לוי  

קורס משחוק וסימולציה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שאול לוי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  א  16:15  18:45  ד"ר שאול לוי