קורס אלגוריתמים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר שטטר דוד

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  13:00  16:00  ד"ר שטטר דוד  
 קיץ  ו  09:15  11:45  ד"ר שטטר דוד