קורס תורת ההנמקה שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  14:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:30  13:00  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  

קורס מבני נתונים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:15  11:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  
 א  ה  10:40  13:10  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  13:15  15:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  
 ב  ו  12:15  13:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  13:15  14:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  
 ב  ד  12:15  14:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  

קורס אלגוריתמים שנה"ל 2021


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:30  12:00  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  
 ב  ה  10:15  11:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  09:15  12:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  
 קיץ  ד  09:15  11:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס