קורס תורת ההנמקה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  10:30  13:00  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 127

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  10:30  13:00  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:00  17:30  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 127

קורס תכנות מתקדם בשפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  13:15  15:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 032

קורס מבני נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  12:15  13:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 003
 א  ה  09:15  11:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 032

קורס תכנות מתקדם בשפת C שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  12:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 001

קורס מבני נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  16:15  18:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 005
 ב  ו  10:15  11:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 003

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  12:15  14:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 032
 ב  ו  08:30  10:00  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  ווסטון 030

קורס אלגוריתמים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ג  09:15  12:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  
 קיץ  ד  09:15  11:45  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס  

קורס עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר גבר-רוזנבלום איריס

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ו  06:00  06:03  ד"ר גבר-רוזנבלום איריס