קורס יסודות מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  20:30  22:00  ד"ר רוט עידן  כלכלה 107

קורס יסודות מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  12:15  13:45  ד"ר רוט עידן  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  14:15  15:45  ד"ר רוט עידן  כלכלה 101

קורס שיווק ועסקים דיגיטליים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  א  16:15  17:45  ד"ר רוט עידן  כלכלה 102

קורס יסודות מערכות מידע שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  18:15  19:45  ד"ר רוט עידן  כלכלה 108

קורס פייתון שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  10:15  11:45  ד"ר רוט עידן  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  14:15  15:45  ד"ר רוט עידן  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  13:45  ד"ר רוט עידן   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  14:15  15:45  ד"ר רוט עידן   ווסטון 215-מעבדת עיבוד מקבילי

קורס תכנון וניהול מסדי נתונים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  12:15  13:45  ד"ר רוט עידן  כלכלה 109

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ד  08:15  09:45  ד"ר רוט עידן  כלכלה 102

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר רוט עידן

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  16:15  18:45  ד"ר רוט עידן