קורס מצלמים תרבות:סוגיות באנתרופולוגיה חזותית שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נתנזון רגב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  14:15  15:45  ד"ר נתנזון רגב  ווסטון 026

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר נתנזון רגב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:15  09:45  ד"ר נתנזון רגב  ווסטון 115