דילוג עד נקודת תוכן דף
  • תחנת מידע
  • 18/07/2019 22:34

קורס מצלמים תרבות:סוגיות באנתרופולוגיה חזותית שנה"ל 2019


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר נתנזון רגב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  15:00  16:30  ד"ר נתנזון רגב  ווסטון 115

קורס מסוג המשך סמינר     מרצה הקורס : ד"ר נתנזון רגב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ב  14:30  16:00  ד"ר נתנזון רגב  ווסטון 111