קורס מבוא למדעי המחשב שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בק נילי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  12:15  14:45  ד"ר בק נילי  ווסטון 005
 א  ה  13:15  14:45  ד"ר בק נילי  ווסטון 005

קורס מבוא להסתברות שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בק נילי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  16:15  18:45  ד"ר בק נילי  ווסטון 005

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בק נילי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  10:15  12:45  ד"ר בק נילי  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בק נילי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ה  11:15  14:45  ד"ר בק נילי  

קורס עבודת גמר שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בק נילי, פרופ' שטרן מיכל

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ו  06:16  06:19  ד"ר בק נילי  

קורס שיטות אופטימיזציה שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר בק נילי

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  17:15  19:45  ד"ר בק נילי  ווסטון 031