קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית א' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אדלר אירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  10:15  11:45  ד"ר אדלר אירית  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אדלר אירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ב  08:15  09:45  ד"ר אדלר אירית  ווסטון 007

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אדלר אירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  11:15  12:45  ד"ר אדלר אירית  פומנטו 01

קורס מבוא לסוציולוגיה ולחברה הישראלית ב' שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אדלר אירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  09:15  10:45  ד"ר אדלר אירית  פומנטו 03

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר אדלר אירית

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  08:15  10:45  ד"ר אדלר אירית