קורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר דביר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ג  15:15  16:45  ד"ר דביר יניב  ווסטון 003
 א  ה  11:15  12:45  ד"ר דביר יניב  ווסטון 007

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר דביר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  15:15  16:45  ד"ר דביר יניב  ווסטון 129

קורס מסוג תרגיל     מרצה הקורס : ד"ר דביר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ה  09:15  10:45  ד"ר דביר יניב  ווסטון 129

קורס תגבור שנה"ל 2020


קורס מסוג תגבור     מרצה הקורס : ד"ר דביר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  12:00  13:30  ד"ר דביר יניב  

קורס אלגברה לינארית 1 שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר דביר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  08:00  09:30  ד"ר דביר יניב  ווסטון 001
 ב  ה  14:15  15:45  ד"ר דביר יניב  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר דביר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ה  17:15  18:45  ד"ר דביר יניב  ווסטון 001
 ב  ו  08:15  09:45  ד"ר דביר יניב  ווסטון 001

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : ד"ר דביר יניב

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 קיץ  ב  14:15  16:45  ד"ר דביר יניב  
 קיץ  ד  15:15  16:45  ד"ר דביר יניב