קורס אנליסט SQL שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אידלמן אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  10:15  11:45  מר אידלמן אריה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אידלמן אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  14:15  15:45  מר אידלמן אריה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס פייתון לכלכלנים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אידלמן אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  08:15  09:45  מר אידלמן אריה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אידלמן אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 א  ד  12:15  13:45  מר אידלמן אריה   ווסטון 217 - מעבדה

קורס פייתון לכלכלנים שנה"ל 2020


קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אידלמן אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  ג  12:15  14:45  מר אידלמן אריה  כלכלה 210 - מעבדה

קורס מסוג שיעור/ציון קורס     מרצה הקורס : מר אידלמן אריה

מערכת שעות

סמסטר יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום מרצה חדר לימוד
 ב  א  14:00  16:30  מר אידלמן אריה  כלכלה 209 - מעבדה